antlipti

2 antlìpti (ž.) žr. 2 prilipti 1: ^ Perkamikės drabužiai visada kaip antlipę. Be galo gerai ji siuva I.Simon. \ lipti; antlipti; aplipti; atlipti; įlipti; išlipti; nulipti; palipti; prilipti; sulipti; užlipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • antlipti — 1 antlìpti, añtlipa, o (ž.) žr. 1 užlipti: 1. Antlipaũ ant tvoros J. Jis antlipo ant kūlio ir apsibrido J. Šiaip taip antlipau ant vežimo Slnt. Ančlipo dvijau ant vieno arklio ir joja Mžk. ^ Pelke ant kalno neantlipsi Sd. | refl.: Žmogelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlaipinti — 1 antlaipìnti (dial.) Jdr caus. 1 antlipti: Kur vieną, kur kitą pačvartę pamėtliojo ir antlaipino seną žmogų rš. laipinti; antlaipinti; įlaipinti; išlaipinti; nulaipinti; palaipinti; perlaipinti; sulaipinti; užlaipinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlipimas — 1 antlipìmas sm. (2) → 1 antlipti 1. | prk.: Nebuvo dar tokio antlipìmo (prievartos) Rt. lipimas; antlipimas; įlipimas; išlipimas; nulipimas; perlipimas; užlipimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplipti — 1 aplìpti, àplipa, o tr., intr. K ant viršaus gausiai prilipti, apkopti: Stogą aplipo žmonės rš. Ant tvoros ligonių aplìpę (prie ligoninės) Ėr. lipti; antlipti; aplipti; atlipti; dalipti; įlipti; išlipti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplipti — 2 aplìpti 1. intr. apkibti: Purvu aplipo klumpės rš. Rankos buvo meduotos ir aplìpo pūkais Ėr. | prk.: Pasišovusiu be atodairos nugramdyti aplipusias negeroves rš. ║ nešvarumais aptekti, apskresti: Nei jinai tų vaikų žiūri – aplipę, apstyrę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlipti — 1 atlìpti, àtlipa, o intr. 1. N prisiartinti, ateiti, lipant kur nors: Daktaras kasdien atlipdavo į kalną ir tenai vaikščiodavo Mš. Atlipo pas dangaus duris BsPIV34. Girdėjova kitą trepais ant aukšto atlipant BsV329. Kas čion aukštai atlipti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlipti — 2 atlìpti intr.; SD211 atsiklijuoti, atkibti, atšokti: Pamirkyk vandeniu, ir atlìps skuduriukas [nuo žaizdos] Ėr. Buvo sulipę lapai, sudrėgo ir atlìpo Rm. Niekaip neatlim̃pa tešla nuo pirštų Rm. Spirk su kojom, tai rankos atlips BsPII230. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dalipti — 1 ×dalìpti, dàlipa, o (hibr.) žr. 1 prilipti 1: Dalipaũ iki pačios viršūnės Gs. | prk.: Cibire (Sibire) dèlipa (dalipa) lig šešiasdešimt [laipsnių] šalčio Užv. ◊ liẽpto gãlą dalìpti atsidurti beviltiškoje padėtyje: Gavau turto po tėvui, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlipti — 1 išlìpti, ìšlipa, o (ìšlipė) intr. 1. J iškopti, išsikelti iš kur: Išlìpti iš duobės, iš medžio, iš lovos, iš garlaivio Š. Čia laivo vadovas išmetė inkarą ir, pritvirtinęs laivą lynais prie kranto, padėjo išlipamąsias lentas rš. Senis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlipti — 2 išlìpti intr. išsitepti visam, išsiklijuoti kur nors: Tešlos tiek maža, kad visa išlìpo po rėčką Š. Šaukštu apgrando išlìpusios duonkepės kraštus Kp. lipti; antlipti; aplipti; atlipti; įlipti; išlipti; nulipti; palipti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.